De garanties van Allkoestiek...

..een prima werkende oplossing voor uw akoestisch probleem
..mooie en esthetisch passende producten voor ieder budget
..levering of complete montage van A t/m Z en tip-top geregeld
Lees het Allkoestiek stappenplan

Absorptiecoëfficiënt...

ab·sorp·tie (de,v; meervoud: absorpties)
1. opname van de energie van een fysisch systeem door een ander systeem.

co·ëf·fi·ci·ënt (de,m; meervoud: coëfficiënten)
1. (wiskunde) gegeven constante factor van een onbekende of veranderlijke grootheid.

uitleg

Het absorptie vermogen van een materiaal wordt aangegeven met de absorptiecoëfficiënt.
Deze bedraagt 100% indien het materiaal volledig de invallende energie absorbeert zoals een open raam in de open lucht.

Advies op maat