Akoestiek in verkeersruimte

Onder de noemer verkeersruimten scharen wij entreehallen, gangen en trappenhuizen in appartementencomplexen en kantoren. Maar ook in het hotelwezen en de gezondheidszorg hebben wij veel te maken met verkeersruimten. 

Bouwbesluit verkeersruimten

Voor nagalmtijden in centrale verkeersruimten wordt in het Bouwbesluit verwezen naar de NEN 5077. Hierin wordt gesteld dat deze in de frequentie banden 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz maximaal 1,3 seconden mag zijn. De nagalmtijd is de tijd dat het geluid nog hoorbaar is nadat de bron ervan al gestopt is. Om dit te halen in een verkeersruimte is soms best een uitdaging. In verkeersruimten worden veel harde materialen gebruikt vanwege het onderhoud. Dit doet de akoestiek in de verkeersruimten geen goed met als gevolg geluidsoverlast, lawaai en galm.

Geluidsoverlast

Wanneer de akoestiek in de verkeersruimten slecht is zal dit geluidsoverlast geven in de aangrenzende ruimten zoals woningen, kantoren of wacht- en behandelruimten. Een vervelend probleem die een plezierige woon- en werkomgeving behoorlijk kan verstoren. Denk daarbij aan toegangsdeuren die dichtslaan of gesprekken op de gang die letterlijk te horen zijn. Dat laatste tast de privacy behoorlijk aan

Akoestische oplossingen

In verkeersruimten kan gedacht worden aan onzichtbare oplossingen of zichtbare oplossingen. Onzichtbare oplossingen kunnen zijn akoestisch stucwerk of akoestisch spuitwerk. Nadeel van deze producten is dat ze lastig zijn aan te brengen wanneer het gebouw al in gebruik is.
Daarom zal in die situaties al snel gekeken worden naar zichtbare oplossingen. Denk daarbij aan akoestische plafondeilanden en wandpanelen.  Een goed voorbeeld daarvan is appartementencomplex Eldershome in Well. Dat zichbare akoestiek geen afbreuk doet aan de esthethiek maar juist een aanvulling is op de uitstraling is hier duidelijk zichtbaar.

Verbeter de akoestiek in verkeersruimten en zorg voor een plezierige woon- en werkomgeving.

Projectvoorbeelden

Akoestiek verkeersruimten wooncomplex stijlvol in orde

Akoestiek verkeersruimten wooncomplex stijlvol in orde

Verkeersruimten in appartementencomplex akoestisch getoetst aan het Bouwbesluit en conform norm aangepast...

Lees verder