Akoestiek klaslokaal verbeteren

Het belang van een goede akoestiek in een klaslokaal, leslokaal, studielokaal, instructielokaal of ander soort lesruimte wordt vaak onderschat. Natuurlijk zijn ventilatie, klimaat en licht belangrijke comfortaspecten. Maar akoestiek is net zo belangrijk. Daarom is in het programma van eisen - frisse scholen ook specifiek aandacht voor de ruimteakoestiek. Dit programma is opgesteld in opdracht van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een leidraad te geven bij nieuwbouw op verbouw van schoolgebouwen. Meer informatie in ons artikel  "Ruimteakoestiek in programma van eisen voor een frisse school"

Teveel echo

Zodra er sprake is van teveel galm(echo) in de klas spreken wij over een slechte akoestiek. Zodra de akoestiek slecht is gaat de spraakverstaanbaarheid achteruit en zal er veel rumoer zijn in de klas.

Voorkom gezondheidsklachten

Een optimale spraakverstaanbaarheid is van belang voor zowel de leerkracht als de leerling. Dit voorkomt dat de leerkracht zich overschreeuwt en daardoor gezondheidsklachten krijgt als hoofdpijn en vermoeidheid aan het eind van de dag. Leerlingen daarentegen raken minder snel uit hun concentratie en blijven ver uit de buurt van vermoeidheid en andere gezondheidsklachten.

Geluidsaborberend materiaal

Voor een optimale akoestiek in de klas is het van belang de juiste hoeveelheid absorberende materialen toe te passen.

Projectvoorbeelden

Akoestiek in klaslokaal universiteit

Akoestiek in klaslokaal universiteit

Dat akoestiek in een klaslokaal belangrijk is ondervond men al snel bij de Radboud universiteit in Nijmegen...

Lees verder