Slechte akoestiek in gymzaal school aangepakt

Veel scholen hebben hun eigen gymzalen en het probleem met de akoestiek wordt niet altijd onderkend.

Meldpunt KVLO

Bij het meldpunt ‘Slechte akoestiek in gymzalen' van de KVLO komen veel meldingen binnen. De melders geven aan dat er sprake is van hinderlijke geluidsbelasting in gym - en sportzalen door te hard geluid (overschrijding van de arbo-norm), geluidsoverlast of nagalm. Veel van de melders ondervinden daar klachten van.

Veel klachten gaan over tijdelijke klachten door geluidsbelasting die docenten ondervinden na een lesdag, zoals hoofdpijn, oorklachten, overmatige vermoeidheid en stemklachten.
Bij een aantal van de melders zijn deze klachten ook objectief vastgesteld door een arbo-arts of audicien.
De overige melders hebben geen gevolgklachten, maar ervaren de geluidsoverlast wel als hinderlijk. Sommigen verwachten in de toekomst wel klachten hiervan te krijgen. De KVLO onderkent dit probleem en heeft voor leden een stappenplan ontwikkeld, met een plan van aanpak voor docenten. Een aantal stappen zijn van essentieel belang:

  • Meld altijd je klachten bij de arboarts en je eigen arts en zorg dat er gehoormetingen plaatsvinden;
  • Laat een nagalmtijdmeting in de gymzaal verrichten met daarin gekoppeld een adviesrapport
  • Treed gezamenlijk met je collega's uit de sectie op;
  • Ga met de werkgever in gesprek!

Gezonde akoestiek in gymzaal

In Bussum onderkende men gelukkig het probleem met de slechte akoestiek. Allkoestiek is begonnen met een nagalmtijdmeting om de problemen in kaart te brengen. Op basis van het rapport is er een advies met daaraan gekoppeld een offerte neergelegd voor de benodigde akoestische voorzieningen. Doordat Allkoestiek zowel de meting, het advies, levering en montage heeft verzorgd heeft de school in Bussum alle garanties voor een gezonde akoestiek.

Toegepaste producten

03 - Allgym

logo-allgym-akoestisch-sportzaalpaneel.png
Toepasbaar binnen handbereik en veilig voor de sporter.

Lees verder

Allimpact

logo-allimpact-akoestisch-stootvast-paneel.png
Een stootvaste akoestische oplossing te monteren als aaneengesloten wandvlak of plafondeiland.

Lees verder