Akoestiek verkeersruimten wooncomplex stijlvol in orde

Door dé woningcooperatie van Noord Limburg Destion werden wij benadert om een nagalmtijdmeting te verrichten in het appartementencomplex Eldershome in Well.

Aanleiding voor het onderzoek waren onder andere opmerkingen van bewoners over de hinderlijke akoestiek in de verkeersruimten op basis van subjectieve waarneming. In het verlengde dit onderzoek werd tevens het verzoek gedaan om indien en waar nodig een voorstel neer te leggen voor de verbetering van het akoestisch klimaat. In de vorm van zoveel als mogelijk esthetisch en budgettechnisch passende geluidabsorberende oplossingen.

Deze akoestische uitdaging gaat Allkoestiek graag aan!

Na de meetresultaten in kaart te hebben gebracht konden deze getoetst worden aan het Bouwbesluit. Voor nagalmtijden in centrale verkeersruimten wordt in het Bouwbesluit verwezen naar de NEN 5077. Hierin wordt gesteld dat deze in de frequentie banden 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz maximaal 1,3 seconden mag zijn.

Met name in de lage frequenties werden lange nagalmtijden gemeten. Het aanbrengen van projecttapijt met voornamelijk absorptie in de hoge frequenties heeft geresulteerd in een lange nagalmtijd in met name de lage frequenties.De oplossing moest dan ook gezocht worden in absorptie materialen die voornamelijk laag frequent absorberen.

Akoestische oplossing

De oplossing voor de centrale lifthallen en verkeersruimten werd gevonden door Allceiling plafondelementen te monteren in combinatie met Allpictures in de videsparingen. Destion heeft ons afbeeldingen aangeleverd van oude ansichtkaarten van Well en omgeving. Hetgeen een prachtig resultaat heeft opgeleverd zowel akoestisch als qua looks. Allkoestiek heeft de akoestiek verbetert tot grote tevredenheid van de bewoners van het appartementencomplex Eldershome te Well.

Toegepaste producten

01 - Allceiling

Logo-allceiling-akoestisch-element.png
Minimalistisch en kaderloos element voor zwevend montage.

Lees verder

Allpicture

logo-allpicture-akoestisch-schilderij.png
Kaderloos interieurelement voorzien van uw eigen afbeelding.

Lees verder